Národní sportovní agentura

archiv výzev

Pro rok 2024

Aktuality

Informace k Výzvě 24/2023 Významné sportovní akce 2024

V rámci Výzvy 24/2023 Významné sportovní akce 2024 bylo provedeno věcné hodnocení dle bodů 12.4. – 12.6. Výzvy. Žadatelé, kteří jsou navrženi k podpoře již byli kontaktováni ohledně dalšího postupu.

Pokud jste kontaktováni dosud nebyli, tak vaše žádost nebyla navržena k podpoře a v řádném termínu vám bude datovou schránkou zasláno Usnesení o zastavení řízení nebo Rozhodnutí o zamítnutí žádosti.

Otevřené výzvy

Vyúčtování

Přehled poskytnutých dotací

Ukončené výzvy

Skip to content