Národní sportovní agentura

Výzva Provoz a údržba 2021

DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY

9.11. 2020

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

30. 11. 2020 od 12:00 hod.

TYP VÝZVY

ALOKACE

400 mil.

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

23. 12. 2020 do 17:00 hod.

Jedná se o kolovou nesoutěžní Výzvu.

Vyúčtování

Národní sportovní agentura vypisuje výzvu 8/2020 „Provoz a údržba 2021“. Výzva je určena na podporu provozovatelů sportovních zařízení z řad neziskových sportovních organizací. Jedná se o podporu, která byla v předchozích letech ne zcela systémově poskytována v rámci výzev Můj klub a Národní sportovní agentura se proto rozhodla vyčlenit podporu provozovatelů sportovních zařízení do samostatné výzvy. Podání žádosti, stejně jako aktualizaci údajů o evidovaných sportovcích provedete v systému Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. Formulář žádosti Vás přenese do prostředí Jednotného dotačního portálu, který spravuje Ministerstvo financí, kde žádost dokončíte a podáte.

Případné dotazy lze směřovat na email: dotace@agenturasport.cz nebo na tel: +420 704 857 111 (čas vyhrazený pro telefonické konzultace PO – ČT: 09 – 12).

Skip to content