Národní sportovní agentura

Evidence přestupků za rok 2020 podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Evidence přestupků je zpracována podle § 110 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, kterým je uloženo všem ústředním správním úřadům, do jejichž působnosti náleží úsek státní správy, na němž došlo k porušení právní povinnosti zakládající odpovědnost za přestupek, vypracovat každoročně přehled přestupků a zveřejnit jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Národní sportovní agentura vypracovala na základě věcné příslušnosti přehled přestupků podle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, na základě shromážděných materiálů od věcně příslušných útvarů, krajských úřadů a správních orgánů projednávajících přestupky.

Přehled přestupků za rok 2020

Skip to content