Národní sportovní agentura

Statistické dokumenty

Vzhledem k aktuálnímu stavu, kdy poskytování a administrace podpory sportu bude v kompetenci Národní sportovní agentury (NSA) až od roku 2021 a kdy kompetence v oblasti rejstříku údajů o sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních (dále jen „Rejstřík sportu“) byla delimitována z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na NSA teprve od 1. června 2020, nedisponuje NSA v tuto chvíli aktuálními statistickými údaji, které by bylo možné prezentovat. Tato záložka bude průběžně aktualizována v souvislosti s přebíráním agendy a administrací podpory sportu.

Skip to content