Národní sportovní agentura

Vzdálený přístup do správního spisu

Národní sportovní agentura spustila pro žadatele dotačních výzev (Investiční výzvy, Neinvestiční výzvy, Parasport) Systém pro vzdálený přístup do správního spisu vedeného NSA.

Přístup do spisu vzdáleným přístupem umožňuje oprávněným osobám seznámit se s jeho obsahem, aniž by bylo nutné se na Úřad Národní sportovní agentury (dále jen „Úřad“) dostavit osobně.

Na přístup (nahlížení) do spisu dálkovým přístupem není právní nárok. Úřad si vyhrazuje právo službu dálkového přístupu nerealizovat.

Odkaz pro vstup do systému naleznete zde:

https://nahlizeni.nsa.gov.cz/

Skip to content