Národní sportovní agentura

Zahraniční
vztahy

Aktuální informace a dokumenty jsou rozděleny do sekcí Evropská unie, Rada Evropy a UNESCO

Evropská unie

Je to oficiálně politická a ekonomická unie, která si klade za cíl zlepšit spolupráci v Evropě. Jedná se o entitu sui generis, která má částečně pravomoci mezinárodní organizace, ale také jednotného státu. Formálně vznikla 1. listopadu 1993 a tvoří ji 27 evropských států. Poskytuje svým občanům zejména prostor svobody, práva a bezpečnosti bez vnitřních hranic, ve kterém je zaručen volný pohyb osob. Vytváří vnitřní trh a usiluje o udržitelný rozvoj Evropy.

Rada Evropy

Rada Evropy je nezávislá na Evropské unii a funguje na principu diskuze a hledání společných řešení v ekonomických, sociálních, kulturních, vědeckých, právních a administrativních otázkách a v udržování a rozvoji základních lidských práv a svobod. Její sídlo se nachází ve Štrasburku. Pod tuto instituci rovněž spadá Evropský soud pro lidská práva.

UNESCO

Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu. Jejích 195 členských zemí a 9 přidružených členů se zabývá činností v oblastech vzdělání, přírodních, sociálních a humanitních věd, kultury, komunikace a informací.

Skip to content