Národní sportovní agentura

Antidoping

Národní sportovní agentura zřizuje příspěvkovou organizaci Antidopingový výbor České republiky, výhradní odborné pracoviště zabezpečující antidopingový program České republiky.

Přejít na stránky Antidopingového výboru ČR

Odběr krve do skumavky

Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu

Seznam zakázaných látek 2024

Seznam zakázaných látek 2023

Mezinárodní standard pro terapeutické výjimky

Evropská antidopingová úmluva

Evropská antidopingová úmluva - dodatkový protokol

Skip to content