Národní sportovní agentura

Kontaktní informace

Kontakty pro veřejnost

Podatelna

Kontakty pro sportovní organizace

DOTACE

Z důvodu zahájení administrace dotačních žádostí jsou konzultace poskytovány v omezeném režimu.

dotace@nsa.gov.cz

Čas vyhrazený pro telefonické konzultace:

Pondělí až čtvrtek v časech 9-12 hodin

+420 704 857 111

S ohledem na přijatá opatření odboru podpory sportu k zajištění administrace žádostí souvisejících s neinvestičními výzvami pro rok 2022 bude v následujících týdnech významně omezen příjem telefonických a emailových dotazů. Nejčastější otázky a odpovědi naleznete v sekci nejčastější otázky a odpovědi na tomto odkazu: https://nsa.gov.cz/faq-2/

Kontakty pro sportovní organizace

REJSTŘÍK SPORTU

Z důvodu zahájení administrace dotačních žádostí jsou konzultace poskytovány v omezeném režimu.

rejstriksportu@nsa.gov.cz

Doporučujeme postupovat podle detailního manuálu, který Vás provede základními procesy „Manuál zde.

Čas vyhrazený pro telefonické konzultace:

Pondělí až čtvrtek v časech 9-15 hodin

 +420 704 857 097

Obce ani města nejsou ve veřejné části RS NSA viditelné, jelikož se nejedná o sportovní organizace a nejsou tam vidět ani jimi zapsaná sportovní zařízení.

Kontakty pro média

Tisková mluvčí

Eliška Machová 

eliska.machova@nsa.gov.cz

info@nsa.gov.cz

Telefon pro média

+420 704 857 099 

Skip to content