Národní sportovní agentura

Kariéra

Zde se zobrazují volné pozice v Národní sportovní agentuře.

Muž a žena na schůzce v kavárně

Výběrové řízení – referent/ka vztahů k veřejnosti

 • tvoření koncepčních příspěvků Facebook, Twitter;
  • psaní článků a tiskových zpráv;
  • práce s webem;
  • organizace PR akcí;
  • komunikace se sportovními svazy;
  • koordinace projektů;
  • základní práce v systému GINIS;
  • zajištění protokolární organizace;
  • plní další úkoly uložené vedoucím oddělení v rámci svého pracovního zařazení;
  • komunikace se sportovní veřejností;
  • administrativa oddělení.

Výběrové řízení – referent/ka účetnictví

 • kontrola, evidence a zpracování účetních dokladů;
 • účtování o účetních operacích finančního účetnictví, v oblasti zúčtovacích vztahů, o stavu a pohybu peněžních prostředků na bankovních účtech, účtování související s pohybem majetku Agentury;
 • správa pokladní služby pro vnitřní potřeby Agentury;
 • zpracování a odeslání vydaných faktur;
 • příprava, řízení a realizace inventarizačních prací;
 • průběžná kontrolní činnost.

Výběrové řízení – referent/ka technické podpory ICT

 • helpdesk IT zaměstnanců NSA
 • koordinace/příprava videokonferenčních/prezenčních meetingů/tiskových konferencí
 • podpora rozvoje IS
 • provoz a rozvoj koncových stanic (PC, notebooky, tablety)
 • provoz a rozvoj koncových bodů, tiskáren, scanneru, mob. telefonů
 • provoz a rozvoj síťového prostředí
 • administrace CISS
 • školení uživatelů
 • zálohování systémů
 • řešení bezpečnostních incidentů
 • návrh podkladů pro vyhodnocování plnění SLA
 • garant kybernetické bezpečnosti
 • správa GSM služeb
Skip to content