Národní sportovní agentura

Kariéra u nás

Volné pozice v Národní sportovní agentuře

Muž a žena na schůzce v kavárně

Referent/ka právní podpory

Odborné právní poradenství ostatním organizačním útvarům NSA, zastupování NSA v soudním řízení, příprava návrhů vnitřních předpisů NSA, evidence materiálů ostatních resortů v informačním systému eLegislativa a eKLEP.

Odborný rada - referent/ka kontroly

Zajištění metodické podpory a konzultační činnosti v oblasti kontroly v NSA pro ostatní útvary, spolupráce dle potřeby s vnějšími kontrolními a finančními orgány, zpracovávání informativních zpráv. 

Referent/ka vztahů k veřejnosti

Správa webových stránek a sociálních sítí NSA, psaní článků a tiskových zpráv, organizace PR a eventových akcí NSA, komunikace se sportovními svazy.

Referent/ka účetnictví

Kontrola, evidence a zpracování účetních dokladů, účtování o účetních operacích finančního účetnictví, v oblasti zúčtovacích vztahů, o stavu a pohybu peněžních prostředků na bankovních účtech, zpracovávání a odesílání vydaných faktur.

Asistent/ka předsedy

Administrativní pozice, zajišťování a vedení elektronického kalendáře předsedy NSA, sjednávání akcí, porad, návštěv a pracovních jednání. 

Skip to content