Národní sportovní agentura

 |   Regionální   |   Standardizovaná   |     Kabina    |    Nadregionální   |   Movité   |   Národní   |

Aktuality

Regionální

Standardizovaná

Program

Kabina

Nadregionální

Movité investice

Národní

Program

Program je zaměřen na výstavbu nových, dobudování a modernizaci národních sportovních center jako souboru unikátních a specifických sportovních zařízení pro přípravu státní sportovní reprezentace ČR, s vybaveností a rozsahu sportovního zázemí. Je odpovědností a závazkem státu budovat, modernizovat a doplňovat tuto infrastrukturu s ohledem na udržení konkurenceschopnosti státní sportovní reprezentace ČR a tím i prezentace a propagace ČR v oblasti sportu. Národní sportovní centra budou nedílnou součástí vrcholového a výkonnostního sportu, zejména v oblasti přípravy talentovaných sportovců.

Podprogram

Skip to content