Národní sportovní agentura

Interní protikorupční program Národní sportovní agentury

Interní protikorupční program Národní sportovní agentury je nástrojem a návodem k vytváření a posilování protikorupčního klimatu a k řízení rozpoznaných rizik korupce v Národní sportovní agentuře a příspěvkové organizaci Antidopingový výbor ČR, jejímž je zřizovatelem. Rezortní interní protikorupční program Národní sportovní agentury je postaven na pěti základních pilířích boje proti korupci:

  1. vytváření a posilování protikorupčního klimatu
  2. transparentnosti
  3. řízení korupčních rizik a monitoring kontrol
  4. postupy při podezření na korupci
  5. vyhodnocování interního protikorupčního programu

Resortní interní protikorupční program Národní sportovní agentury vychází z aktuálního znění Rámcového rezortního interního programu schváleného unesením vlády dostupného z: https://korupce.cz/protikorupcni-agenda/rripp/, který jej rozpracovává na její podmínky.

V souladu s cíli Rezortního interního protikorupčního programu Národní sportovní agentury mají zaměstnanci i jiné právnické a fyzické osoby možnost podat oznámení o skutečnostech nasvědčujících podezření na korupční jednání některým z níže uvedených způsobů.

  1. vložit jej do schránky označené “Oznámení podezření na korupci“, umístěné v prostorách vstupní haly u recepce administrativní budovy Galerie Harfa, Českomoravská 2420/15, Praha 9
  2. zaslat jej prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Národní sportovní agentura, Českomoravská 2420/15, 190 00, Praha 9, s tím, že obálka obsahující oznámení bude označena slovy “PROTI KORUPCI
  3. zaslat jej prostřednictvím elektronické pošty na adresu oznameni@agenturasport.cz, a to i bez kvalifikovaného elektronického podpisu

V  případě, že předmětem oznámení by měly být informace o podezření jiného protiprávního nebo neetického jednání, je možné postupovat podle Nařízení vlády  č. 145/2015  Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření protiprávního jednání ve služebním  a vložit jej do schránky označené „Příjem oznámení podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednaní ve služebním úřadu”, zaslat jej prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Národní sportovní agentura,  Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, s označením obálky slovy “PROŠETŘOVATEL NSA“, a nebo jej zaslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu: oznamení@agenturasport.cz, a to i bez kvalifikovaného elektronického podpisu. Podrobnosti jsou uvedeny na internetových stránkách Národní sportovní agentury v záložce „Prošetřovatel“ dostupné na adrese: https://agenturasport.cz/prosetrovatel/.

Skip to content