Národní sportovní agentura

PARASPORT

 |   2020  |   2021   |   2022  |  2023 |

Pro rok 2022

Informace k nevyčerpaným finančním prostředkům

Dovolujeme si informovat příjemce dotace o povinnosti vrátit nevyčerpané finanční prostředky do 31. 12. 2022 na účet NSA č. b.ú.: 4929001/0710.

Zároveň příjemce žádáme o vygenerování avíza prostřednictvím Rejstříku sportu a zaslání následujícím způsobem:

  • U dotací poskytnutých podle Výzvy 15/2021 Podpora SK/TJ ZPS 2022 PARASPORT – e-mailem na adresu vratka-dotace@agenturasport.cz
  • U dotací poskytnutých podle Výzvy 4/2022 PARASPORT Reprezentace ZPS 2022 – e-mailem na adresu vratka-dotace@agenturasport.cz
  • U dotací poskytnutých podle Výzvy 10/2022 PARASPORT Činnost spolků s celorepublikovou působností 2022 – do datové schránky poskytovatele ID vnadiz2
  • U dotací poskytnutých podle Výzvy 15/2022 PARASPORT Významné sportovní akce 2022 – do datové schránky poskytovatele ID vnadiz2

Avízo musí být vždy odesláno nejpozději v den připsání vratky na účet poskytovatele.

Pod ODKAZEM naleznete bližší pokyny pro vyplnění avíza vratky v prostředí Rejstříku sportu.

Pokud nevyčerpané finanční prostředky nebudou vráceny do 31. 12. 2022, ovlivní to nepříznivě další poskytování dotací ze strany NSA.

Děkujeme vám za spolupráci a v případě dalších dotazů se na nás prosím obracejte
na info@agenturasport.cz .

Otevřené výzvy

Vyúčtování

Přehled poskytnutých dotací

Ukončené výzvy

Pro rok 2021

Pro rok 2020

Skip to content