Národní sportovní agentura

Resortní sportovní centra

Aktuální informace a dokumenty z jednotlivých resortních sportovních center jsou uvedeny na následujících webových stránkách:

Prázdné tribuny
Logo OLYMP - Centrum sportu ministerstva vnitra
Logo DUKLA

OLYMP centrum sportu ministerstva vnitra

OLYMP Centrum sportu MV se podílí na koordinaci resortního sportu, organizaci celostátních policejních mistrovství i mezinárodních soutěží konaných v ČR a vytváří podmínky pro sportovní aktivity policistů, rozvíjející jejich fyzickou zdatnost potřebnou k výkonu služby. V případě potřeby umožňuje a zabezpečuje sportovní činnost zaměstnanců Ministerstva vnitra.

VICTORIA vysokoškolské sportovní centrum MŠMT

Vysokoškolské sportovní centrum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je organizační složkou státu, působí na území České republiky a jeho sídlem je Praha. Je nejen centrem sportovní přípravy reprezentantů ČR s modrením přístupem k tréninku, sportovcům, trenérům i realizačním týmům, ale i odborně servisním pracovištěm MŠMT pro oblast sportu a tělovýchovy.   

DUKLA armádní sportovní centrum

Od roku 1993, kdy vznikla samostatná Armáda České republiky, se změnilo z vojenského sportovního útvaru v profesionální evropský resortní klub, jehož nejlepší sportovci-medailisté jsou vojáky z povolání. Vrcholový sport v Dukle je zaměřen na zabezpečení státní a resortní sportovní reprezentace České republiky. Jeho hlavním úkolem je vytvářet podmínky pro sportovní přípravu na vrcholné světové soutěže – olympijské hry, mistrovství světa, mistrovství Evropy a další významné soutěže.
Skip to content