Národní sportovní agentura

Regionální sportovní infrastruktura

DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

TYP VÝZVY

ALOKACE

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

Bližší informace budou doplněny

Přílohy:

Program je zaměřen na podporu sportu dětí a mládeže, sportu dospělých, sportu pro všechny a sportu zdravotně postižených osob v České republice. Záměrem programu je dále podpořit obnovu a rozvoj zejména středně velkých sídel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru.  

Program navazuje na stávající investiční podporu sportovní infrastruktury směřovanou do regionálních investičních akcí.

V rámci programu bude podpora zaměřena rozvoj sportovní infrastruktury zahrnující:

 • technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
 • výstavbu sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
 • pořízení dlouhodobého majetku,
 • vybudování bezbariérových přístupů do sportovního zařízení.

Program není určen pro sportovní zařízení, která budou podporována jinými investičními programy (Nadregionální sportovní infrastruktura a Výstavba standardizované sportovní infrastruktury). Jedná se o:

 • fotbalový stadión s kapacitou od 4 500 diváků,
 • sportovní hala určená pro halové míčové sporty s kapacitou od 3 500 diváků,
 • multifunkční sportovní hala pro lední hokej a další sporty/akce s kapacitou od 5 000 diváků,
 • atletický stadion s kapacitou od 5 000 diváků,
 • atletická hala s kapacitou od 1 500 diváků,
 • cyklistický velodrom s parametry pro konání mezinárodních soutěží, včetně odpovídající divácké kapacity,
 • rychlobruslařská hala/stadión s parametry pro konání mezinárodních soutěží, včetně odpovídající divácké kapacity,
 • plavecký bazén 50 m s parametry pro konání mezinárodních soutěží, včetně odpovídající divácké kapacity,
 • tréninková sportovní hala určená pro halové míčové sporty,
 • tréninkový zimní stadión,
 • plavecký bazén 25 m.

Míra podpory v rámci programu je stanovena až do výše 70 % celkových způsobilých výdajů.

Horní limit dotace je stanoven ve výši 50 mil. Kč.

Dolní limit dotace je stanoven ve výši 1 mil. Kč.

V rámci programu budou dodržena pravidla poskytování veřejné podpory.

Další podmínky jsou stanoveny v dokumentaci programu, která je vypracována v souladu s příslušnými pokyny a metodickými doporučeními Ministerstva financí.

Žádosti budou podávány prostřednictvím Jednotného dotačního portálu Ministerstva financí.

Skip to content