Národní sportovní agentura

Výstavba standardizované sportovní infrastruktury

DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

TYP VÝZVY

ALOKACE

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

Bližší informace budou doplněny

Přílohy:

V rámci programu bude podpora zaměřena na rozvoj sportovní infrastruktury formou výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí podle stanovených standardů. Program bude podporovat výstavbu konkrétně určených typů sportovních zařízení, a to:

  • tréninková sportovní hala určená pro halové míčové sporty,
  • tréninkový zimní stadión,
  • plavecký bazén 25 m.

Pro výstavbu vybraných typů sportovních zařízení stanoví správce programu ve výzvě závazné standardy, které budou zpracovány ve spolupráci s Českou komorou architektů a příslušnými sportovními svazy. Základním požadavkem na zpracování standardů bude dodržení parametrů pro řádnou sportovní činnost v rámci příslušných sportovních odvětví a dále účelnost a efektivita provozu, flexibilita využití a multifunkčnost. Požadavky na zpracování standardů budou stanoveny tak, aby daná sportovní zařízení poskytovala kvalitní zázemí pro sportování na rekreační i soutěžní úrovni a případně i pro konání volnočasových akcí (společenské či kulturní akce oblastního významu) a současně, aby byl jejich provoz maximálně ekonomicky efektivní. Při přípravě standardů bude kladen důraz na multifunkční využití, snadnou údržbu, účelnost a funkčnost využitých řešení, optimalizaci provozních nákladů a dlouhodobé zachování dobrého stavu vnitřního vybavení sportovní infrastruktury. Požadavkem na zpracování standardů bude dále využití kvalitních trvanlivých materiálů s jednoduchou údržbou a možností jejich nahrazení v případě poškození. Předpokládá se řešení šetrná k životnímu prostředí, která sice často vyžadují vyšší úvodní investici, ale snižuje provozní náklady spojené s fungováním sportovních zařízení. Za samozřejmý je pak považován požadavek na takové řešení, které zajistí přístupnost nově budované sportovní infrastruktury osobám se zdravotním postižením.

Míra podpory v rámci programu je stanovena až do výše 70 % způsobilých výdajů.

Horní limit dotace je stanoven:

  • 60 mil. Kč pro výstavbu tréninkových multifunkčních hal,
  • 90 mil. Kč pro výstavbu tréninkových zimních stadionů,
  • 90 mil. Kč pro výstavbu plaveckých bazénů 25 m.

V rámci programu budou dodržena pravidla poskytování veřejné podpory.

Další podmínky jsou stanoveny v dokumentaci programu, která je vypracována v souladu s příslušnými pokyny a metodickými doporučeními Ministerstva financí.

Žádosti budou podávány prostřednictvím Jednotného dotačního portálu Ministerstva financí.

Skip to content