Národní sportovní agentura

Přehled základních předpisů pro aplikaci zákona č. 106/1999 Sb.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž NSA jedná a rozhoduje jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Přehled základních předpisů, upravujících činnost Národní sportovní agentury při aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Národní sportovní agentura (NSA) byla zřízeno zákonem č. 272/1996 Sb., kterým se zavádějí některá opatření v soustavě ústředních státních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž NSA zejména jedná a rozhoduje jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

  1. Ústava České republiky.
  2. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
  3. Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád).
  4. Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů.
  5. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
  6. Občanský zákoník, občanský soudní řád, obchodní zákoník.
  7. Organizační řád NSA.
Skip to content