Národní sportovní agentura

Rada Evropy

Závěry Rady EU v oblasti sportu jsou přijímány během zasedání Rady, zpravidla jednou za půl roku, jsou nelegislativní povahy a určují směr a priority evropské sportovní politiky. Závěry Rady EU v oblasti sportu v letech 2010 – 2019 naleznete zde.

ERASMUS+ je program EU, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, odborné přípravy a v oblasti sportu a mládeže pro období let 2014 až 2020. V současné době se připravuje aktualizace programu pro období 2021 – 2027, o které budeme na těchto webových stránkách informovat. Odkaz ZDE

Předsednictví Rady EU je jedním z nejdůležitějších práv a nejnáročnějších úkolů vyplývajících z členství v EU. Role předsedající země je nejen organizační, ale také zprostředkovatelská, politická a reprezentační. Česká Republika se připravuje na své druhé předsednictví v Radě EU v druhé polovině roku 2022. Odkaz ZDE

Důležité odkazy

Oficiální portál Evropské unie je zdrojem kompletních informací o Evropské unii

Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu je hlavním spojovacím článkem mezi českou administrativou a unijními orgány

Zastoupení Evropské komise v České republice. Evropská komise má své zastoupení ve všech členských státech Evropské unie

Euroskop je oficiálním zdrojem informací o Evropské unii a členství ČR

Evropská legislativa je oficiální webová stránka o právu Evropské unie a odkazuje na věstník

Rada Evropské unie

Evropský parlament

Rada Evropy

Skip to content