Národní sportovní agentura

Můj klub 2023 Pohyb a zdraví - 2. kolo

DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY

8. 9. 2023

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

13. 9. 2023 od 12:00 hod.

TYP VÝZVY

ALOKACE

7 mil. Kč

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

20. 10. 2023 do 17:00 hod.

Jedná se o kolovou nesoutěžní Výzvu.

Národní sportovní agentura zveřejňuje tuto Výzvu 04/2023 Můj klub 2023 Pohyb a zdraví – 2. kolo, č. j.: NSA-0071/2020/A/200.

 

Pro podání vyúčtování dotace za rok 2023 použijte v předmětu Datové zprávy text ve tvaru
Vyúčtování MKPZ23_2-00000
kde 00000 je vaše číslo žádosti v JDP. 
Pro podání Avíza vratky dotace použijte  tvar
Vratka dotace MKPZ23-00000

Vyúčtování

 

Metodika výpočtu poměrné části dotace

Dle části II bod 3. Rozhodnutí o poskytnutí dotace je Příjemce, který k 31. 12. 2023 nesplní kritérium alespoň 85 % celkového počtu v žádosti vykázaných sportovců, povinný vrátit poměrnou část dotace.

Vratka bude v tomto případě vypočtena počtem dětí pod hranici 85 % vynásobená částkou za kategorii, ve které byl počet nesplněn.

Příklad:

Spolek obdržel dotaci na 13 dětí k 31. 12. jich eviduje jen 10, tedy 76,9 %. Rozdíl činí 8,1 %, což je 1 dítě. Protože toto dítě bylo z kategorie K1.1. vypočtená vratka činí 675 Kč.

 

Dotace dle kategorií:

K1.1. = 675 Kč (1x týdně trénink, bez soutěží)

 

Příjem žádostí byl ukončen.

Přílohy:

Případné další dotazy lze směřovat na email: 

dotace@agenturasport.cz 
nebo na tel.: +420 704 857 111. 

Skip to content