Národní sportovní agentura

Výzva 14/2022
Můj Klub 2022 2. kolo

DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY

8. 8. 2022

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

11. 8. 2022 od 12:00 hod.

TYP VÝZVY

ALOKACE

65 mil. Kč

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

26. 9. 2022 do 12:00 hod.

Jedná se o kolovou nesoutěžní Výzvu.

Vyúčtování

Národní sportovní agentura zveřejňuje tuto Výzvu 14/2022 Můj klub 2022 – 2. kolo, č. j.: NSA-0058/2020/A/121.

Dotace dle této Výzvy jsou poskytované na základě ustanovení § 6b odst. 1 písm. a) zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podpoře sportu“), a za dodržení podmínek zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy se vztahuje na období 1.1.2022 – 31.12.2022. Datum 31.12.2022 je termínem, kdy musí být naplněn účel dotace.

Národní sportovní agentura zveřejňuje Výzvu MŮJ KLUB 2022 – 2. kolo. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 20 let.

V případě dotazů kontaktujte nejdříve proškolené pracovníky své servisní organizace

Seznam je průběžně doplňován.

Případné další dotazy lze směřovat na email: dotace@agenturasport.cz nebo
na tel.: +420 704 857 111. 

Skip to content