Národní sportovní agentura

Provoz a údržba 2022

DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY

28.7. 2022

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

1. 8. 2022 od 12:00 hod.

TYP VÝZVY

ALOKACE

385 mil.

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

31. 8. 2022 do 12:00 hod.

Jedná se o kolovou nesoutěžní Výzvu.

Vyúčtování

Národní sportovní agentura zveřejňuje tuto Výzvu 13/2022 Provoz a údržba 2022. Dotace dle této Výzvy jsou poskytované na základě ustanovení § 6b odst. 1 písm. a) zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů a za dodržení podmínek zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy se vztahuje na období 1.1.2022 – 31.12.2022. Datum 31.12.2022 je termínem, kdy musí být naplněn účel dotace.

Případné dotazy lze směřovat na email: dotace@agenturasport.cz nebo na tel: +420 704 857 111 (čas vyhrazený pro telefonické konzultace PO – ČT: 09 – 12).

Skip to content