Národní sportovní agentura

PARASPORT VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE 2022

DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY

5. 8. 2022

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

8. 8. 2022 od 12:00 hod.

TYP VÝZVY

ALOKACE

10 mil. Kč

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

7. 9. 2022 do 12:00 hod.

Jedná se o kolovou soutěžní Výzvu.

Národní sportovní agentura zveřejňuje Výzvu 15/2022 PARASPORT Významné sportovní akce 2022.

Dotace podle výzvy jsou poskytované na základě ustanovení § 6b odst. 1 písm. a) zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.

Dotace poskytnutá v rámci této výzvy se vztahuje na období 1.1.2022 – 31.12.2022. Účel dotace musí být naplněn do 31.12.2022.

Případné další dotazy lze směřovat na email: dotace@agenturasport.cz nebo
na tel.: +420 704 857 111. 

Skip to content