Národní sportovní agentura

Výzva COVID-Sport 2

DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY

6.11. 2020

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

12. 11. 2020 od 10:00 hod.

TYP VÝZVY

ALOKACE

500 mil.

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

7. 12. 2020 do 17:00 hod.

-

Příjemce dotace ve Výzvě Covid Sport II. je dle článku 16 Výzvy a dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace, Část III Povinnost příjemce, Indikátory, povinen doložit splnění stanovených hodnot sledovaného indikátoru, kterým je pro oblast podpory A řádné dokončení sezóny 2020/2021 příslušné soutěže a pro oblast podpory B počet zrušených sportovních akcí. Tuto povinnost příjemce splní vložením příslušného potvrzeného Čestného prohlášení do systému, ve kterém žadatel žádal o dotaci (https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/default) do 30. června 2021. Čestné prohlášení je ke stažení na konci tohoto článku. Pro doložení splnění stanoveného indikátoru je rozhodující datum podpisu Čestného prohlášení, nikoliv datum vložení do systému.

V rámci povinnosti příjemců dokládat vyúčtování poskytnuté podpory v programu COVID Sport II v termínu do 15. 2. 2021 zveřejňuje Ministerstvo průmyslu a obchodu podklady a pokyny k provedení vyúčtování a vypořádání se státním rozpočtem. Podklady k vyúčtování se vkládají do záložky „Závěrečné vyhodnocení akce“, která je od 5. 2. 2021 přístupná přímo v detailu projektu v systému AIS.

Příjem žádostí byl ukončen

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Národní sportovní agenturou vyhlásilo Výzvu I programu COVID SPORT II.  Veškeré podrobnosti k žádostem o podporu a způsobu jejich podávání naleznete v dokumentu Výzvy I.

Výzva realizuje 2 oblasti podpory – oblast A je zaměřena na podporu podnikatelských subjektů, které se účastní některé z Výzvou definovaných  profesionálních mistrovských sportovních soutěží. Oblast B je zaměřena na podporu podnikatelských subjektů pořádajících či spolupořádajících sportovní akce, které byly vlivem opatření vlády ČR vůči COVID-19 zrušeny.

Případné dotazy lze směřovat na email: slajchrt@agenturasport.cz nebo na tel: +420 704 857 083 (čas vyhrazený pro telefonické konzultace PO – ČT: 09 – 12).

Skip to content