Národní sportovní agentura

Výzva Můj Klub 2021

DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY

18. 9. 2020

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

22. 10. 2020 od 12:00 hod.

TYP VÝZVY

ALOKACE

1 500 mil. Kč

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

27. 11. 2020 do 17:00 hod.

Jedná se o kolovou nesoutěžní Výzvu.

Vyúčtování

Národní sportovní agentura zveřejňuje Výzvu MŮJ KLUB 2021. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 23 let.

V souladu s čl. 12.2. Výzvy zveřejňuje Národní sportovní agentura výsledný poměr, který činí 0,89, ve kterém bude provedeno snížení výše dotace všech podaných žádostí. 

UPOZORNĚNÍ

NSA oslovila dne 23.11.2020 e-mailem všechny žadatele do výzvy Můj klub 2021, aby si ověřili své podané žádosti z pohledu seznamu sportovců. Z těchto důvodů se prodloužila ještě o několik dní lhůta pro podání žádosti.

Cílem je poskytnout žadatelům dostatek času pro kontrolu počtu sportovců v žádosti, kteří byli zadáni z nového prostředí Rejstříku.

Pokud shledá žadatel žádost v pořádku, nemusí činit žádné kroky a žádost bude po ukončení lhůty předána k administraci.

Pokud chce žadatel žádost upravit, je možné žádost vzít zpět (v přehledu Moje žádosti v Rejstříku sportu) a podat ji po úpravě znovu, avšak vždy nejpozději do konce lhůty pro podání žádosti.

Z důvodu množících se dotazů ujišťujeme, že do žádosti se v době podání zahrnou i osoby, které neprošli kontrolou ve veřejném registru (stav „nenalezeno“ nebo bez stavu). Tyto kontroly budou komunikovány v rámci administrace.

V případě dotazů kontaktujte nejdříve proškolené pracovníky své servisní organizace

Seznam je průběžně doplňován.

Přihlášení/registraci do Rejstříku sportu proveďte pod tímto odkazem

Podání žádosti, stejně jako aktualizaci údajů o evidovaných sportovcích provedete v systému Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. Formulář žádosti umožní přímé propojení evidovaných údajů o sportovní organizaci a sportovcích s žádostí o dotaci. Proto je nezbytné, aby veškeré evidované údaje v Rejstříku sportu odpovídaly skutečnosti. Formulář žádosti Vás přenese do prostředí Jednotného dotačního portálu, který vede Ministerstvo financí, kde žádost dokončíte a podáte.

Jak vyplnit žádost?

Pro snadnější vyplnění žádosti jsme pro Vás připravili manuál. 

Případné další dotazy lze směřovat na email: dotace@agenturasport.cz nebo
na tel.: +420 704 857 111. 

Skip to content