Národní sportovní agentura

Nadregionální sportovní infrastruktura 2021

DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY

22. 6. 2021

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

12. 7. 2021 v 9:00 hod.

TYP VÝZVY

ALOKACE

900 mil. Kč

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

31. 8. 2021 v 17:00 hod.

Jedná se o kolovou soutěžní Výzvu.

Případné další dotazy lze směřovat na email: holoubek@agenturasport.cz 

Skip to content