Národní sportovní agentura

Podpora svazů ZPS 2021

DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY

23. 4. 2021

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

23. 4. 2021

TYP VÝZVY

ALOKACE

15 mil. Kč

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

24. 5. 2021

Jedná se o kolovou nesoutěžní Výzvu.

Národní sportovní agentura (dále jen „poskytovatel“) zveřejňuje tuto Výzvu 2/2021 – Podpora svazů ZPS 2021 (dále jen „Výzva“), určenou pro specifický druh zdravotního postižení sportovců nebo pro specifický druh sportu pro zdravotně postižené sportovce (dále jen ZPS).

Případné další dotazy lze směřovat na email: bartonova@agenturasport.cz nebo
na tel.: +420 704 857 080. 

Skip to content