Národní sportovní agentura

Podpora zajištění účasti na letních deaflympijských hrách 2022

DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY

7. 4. 2022

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

8. 4. 2022 od 12:00 hod.

TYP VÝZVY

ALOKACE

3 mil. Kč

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

10. 5. 2022 do 12:00 hod.

průběžnou nesoutěžní výzvu

Národní sportovní agentura  zveřejňuje tuto Výzvu 12/2022

PODPORA ZAJIŠTĚNÍ ÚČASTI NA LETNÍCH DEAFLYMPIJSKÝCH HRÁCH 2022 .

Dotace dle této Výzvy jsou poskytované na základě ustanovení § 6b odst. 1 písm. a) zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů a za dodržení podmínek zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy se vztahuje na období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022. Datum 31. 12. 2022 je termínem, kdy musí být naplněn účel dotace.

Případné další dotazy lze směřovat na email: dotace@agenturasport.cz nebo
na tel.: +420 704 857 111. 

Skip to content