Národní sportovní agentura

Účast na významných sportovních akcích ZPS 2021

DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY

23. 4. 2021

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

23. 4. 2021

TYP VÝZVY

ALOKACE

20 mil. Kč

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

24. 5. 2021

Jedná se o kolovou nesoutěžní Výzvu.

Národní sportovní agentura (dále jen „poskytovatel“) zveřejňuje tuto Výzvu 1/2021 – Zajištění účasti na VSA ZPS 2021 (dále jen „Výzva“), určenou pro specifický druh zdravotního postižení sportovců nebo pro specifický druh sportu pro zdravotně postižené sportovce (dále jen „ZPS“).

Případné další dotazy lze směřovat na email: bartonova@agenturasport.cz nebo
na tel.: +420 704 857 080. 

Skip to content