Národní sportovní agentura

Významné sportovní akce mimořádné důležitosti 2021

DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY

27. 4. 2021

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

4. 5. 2021

TYP VÝZVY

ALOKACE

26 mil. Kč

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

28. 5. 2021

Jedná se o průběžnou nesoutěžní Výzvu.

Vyúčtování

Národní sportovní agentura  zveřejňuje v rámci dotačního neinvestičního programu Podpora významných sportovních akcí 2020 – 2025, č. j.: NSA-0071/2020/A/1  tuto Výzvu 3/2021 – Významné sportovní akce mimořádné důležitosti 2021.

Případné další dotazy lze směřovat na email: slajchrt@agenturasport.cz nebo
na tel.: +420 704 857 083. 

Skip to content