Národní sportovní agentura

Výzva Pohyb a zdraví 2021

DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY

30.10. 2020

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

4. 11. 2020 od 12:00 hod.

TYP VÝZVY

ALOKACE

85 mil.

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

11. 1. 2021 do 23:59 hod. elektronicky, osobně do 17:00 hod. podatelna

Jedná se o kolovou nesoutěžní Výzvu.

Vyúčtování

Národní sportovní agentura zveřejňuje Výzvu Pohyb a zdraví 2021. Výzva je zaměřena na sportovní organizace s celostátní působností zabývající se sportem pro všechny.

Za subjekt působící celostátně je považována sportovní organizace, jejímž účelem je zabezpečovat sportovní činnost v rámci celé ČR a za tímto účelem má založenou odpovídající organizační a řídící strukturu.

UPOZORNĚNÍ:

Úřední hodiny podatelny na adrese Českomoravská 2420/15: pondělí a středa 9 – 14 hod.

Z důvodu končící lhůty bude možné žádosti v listinné podobě předat osobně na podatelnu v pondělí 11.1.2020 až do 17:00 hod. 

Účelem Výzvy je podpora činnosti sportovních organizací v oblasti organizace pravidelných pohybových aktivit pro organizované sportovce či veřejnost se zacílením na zdraví, zdatnost a aktivní životní styl, organizace pohybových programů sportu pro všechny, zejména vícegeneračních a rodinných pohybových programů, zdravotně orientovaných pohybových programů a pohybových programů pro seniory, vzdělávání trenérů, cvičitelů a dalších odborníků včetně dobrovolných pracovníků zajišťujících realizaci pohybových programů a aktivit v oblasti sportu pro všechny, organizace sportovních přehlídek, slavností, festivalů a masových sportovních akcí v oblasti sportu pro všechny, rozvoje všech druhů turistiky, rozvoje pohybové rekreace a rekreačního sportu.

Případné dotazy lze směřovat na email: horak@agenturasport.cz nebo na tel: +420 704 857 034 (čas vyhrazený pro telefonické konzultace PO – ČT: 09 – 12).

Příjem žádostí byl ukončen

Skip to content