Národní sportovní agentura

Výzva Univerzitní sport 2021

DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY

30. 10. 2020

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

04. 11. 2020 od 12:00 hod.

TYP VÝZVY

ALOKACE

65 mil. Kč

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

30. 11. 2020 do 23:59 hod. elektronicky, osobně do 17:00 hod. podatelna

Jedná se o kolovou nesoutěžní Výzvu.

Vyúčtování

Národní sportovní agentura zveřejňuje Výzvu Univerzitní sport 2021. Výzva je zaměřena na sportovní organizace s celostátní působností zabývající se univerzitním sportem.

UPOZORNĚNÍ:

Úřední hodiny podatelny na adrese Českomoravská 2420/15: pondělí a středa 9 – 14 hod.

Z důvodu končící lhůty bude možné žádosti v listinné podobě předat osobně na podatelnu v pondělí 30.11.2020 až do 17:00 hod. 

Účelem Výzvy je podpora činnosti sportovních organizací v oblasti zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce sportovní organizace v oblasti univerzitního sportu, zabezpečení organizace a pořádání univerzitních soutěží místního, regionálního i celostátního charakteru, včetně pořádání celonárodních univerzitních lig a jiných pravidelných soutěží univerzitního sportu, včetně podpory vysokoškolských sportovních klubů a vysokoškolských tělovýchovných jednot zaměřených na univerzitní sport, pořádání mezinárodních sportovních akcí v oblasti univerzitního sportu v České republice, zastupování České republiky v oblasti univerzitního sportu v mezinárodních organizacích, zabezpečení účasti akademické sportovní reprezentace České republiky na mezinárodních akcích v oblasti univerzitního sportu v zahraničí.

Případné dotazy lze směřovat na email: horak@agenturasport.cz nebo na tel: +420 704 857 034 (čas vyhrazený pro telefonické konzultace PO – ČT: 09 – 12).

 

Skip to content