Národní sportovní agentura

Specifické dokumenty

Stěžejním dokumentem pro státní politiku ve sportu je Koncepce podpory sportu 2016 – 2025 – SPORT 2025 (usnesení vlády č.591/2016) a jeho Akční plány. Koncepce SPORT 2025 definuje celkem čtyři dvouleté Akční plány, jejichž prostřednictvím se budou strategické cíle koncepce rozpracovávat a postupně naplňovat.

Skip to content