Národní sportovní agentura

Movité investice - Rozvoj materiálně technické základny sportovních svazů 2022-2023

DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY

20. 12. 2022

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

23. 12. 2022 v 12:00 hod.

TYP VÝZVY

ALOKACE

250 mil. Kč

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

28. 2. 2023 v 12:00 hod.

Jedná se o průběžnou nesoutěžní Výzvu.

Případné další dotazy lze směřovat na email: dotace@agenturasport.cz nebo
na tel.: +420 704 857 111

Skip to content