Národní sportovní agentura

Můj klub 2023 - 2. kolo

DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY

8. 9. 2023

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

13. 9. 2023 od 12:00 hod.

TYP VÝZVY

ALOKACE

30 mil. Kč

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

20. 10. 2023 do 17:00 hod.

Jedná se o kolovou nesoutěžní Výzvu.

Národní sportovní agentura zveřejňuje tuto Výzvu 05/2023 Můj klub 2023 – 2. kolo, č. j.: NSA-0071/2020/A/201.

Vyúčtování

Pro podání vyúčtování dotace za rok 2023 použijte v předmětu Datové zprávy text ve tvaru
Vyúčtování MK23_2-00000
kde 00000 je vaše číslo žádosti v JDP. 

Metodika výpočtu poměrné části dotace

Dle části II bod 3. Rozhodnutí o poskytnutí dotace je Příjemce, který k 31. 12. 2023 nesplní kritérium alespoň 85 % celkového počtu v žádosti vykázaných sportovců, povinný vrátit poměrnou část dotace.

Vratka bude v tomto případě vypočtena počtem dětí pod hranici 85 % vynásobená částkou za kategorii, ve které byl počet nesplněn.

Příklad 1:

Spolek obdržel dotaci na 13 dětí k 31. 12. jich eviduje jen 10, tedy 76,9 %. Rozdíl činí 8,1 %, což je 1 dítě. Protože toto dítě bylo z kategorie K1.1. vypočtená vratka činí 825 Kč.

Příklad 2:

Spolek obdržel dotaci na 357 dětí k 31. 12. jich eviduje jen 250, tedy 70 %. Rozdíl činí 15 %, což je 54 dětí. Protože 50 dětí bylo z kategorie K1.1. a 4 děti z kategorie K2.2. vypočtená vratka činí 52 650 Kč.

Dotace dle kategorií:

K1.1. = 825 Kč (2x týdně trénink, bez soutěží)

K1.2. = 1 200 Kč (2x týdně trénink, bez soutěží, věk 11-16 let)

K2.1. = 2 250 Kč (2x týdně trénink, soutěží)

K2.2. = 2 850 Kč (2x týdně trénink, soutěží, věk 11-16 let)

 

Příjem žádostí byl ukončen.

Přílohy:

Případné další dotazy lze směřovat na email: 

dotace@agenturasport.cz 
nebo na tel.: +420 704 857 111. 

Skip to content