Národní sportovní agentura

Můj klub 2023 Pohyb a zdraví

DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY

26. 10. 2022

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

16. 11. 2022 od 12:00 hod.

TYP VÝZVY

ALOKACE

200 mil. Kč

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

30. 12. 2022 do 12:00 hod.

Jedná se o kolovou nesoutěžní Výzvu.

Národní sportovní agentura zveřejňuje tuto Výzvu 24/2022 Můj klub 2023 – Pohyb a zdraví,

Č.j.: NSA-0058/2020/A/143

Datum ukončení příjmu žádostí se prodlužuje do 30. 12. 2022. 

Podání žádosti je možné pouze DATOVOU ZPRÁVOU na  ID vnadiz2  v souladu s bodem 11.5. Výzvy

Příjem žádostí byl ukončen

Dny
Hodiny
Minuty
Vteřiny
Příjem žádostí byl ukončen
odpočet času je pouze orientační

Přílohy:

Případné další dotazy lze směřovat na email: 

dotace@agenturasport.cz 
nebo na tel.: +420 704 857 111. 

Skip to content