Národní sportovní agentura

Movité investice 2021

DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY

12. 5. 2021

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

1. 6. 2021 v 9:00 hod.

TYP VÝZVY

ALOKACE

170 mil. Kč

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

31. 8. 2021 v 17:00 hod.

Jedná se o průběžnou nesoutěžní Výzvu.

Vyúčtování

„Dne 14.5.2021 proběhla změna ve Výzvě 5/2021 Movité investice 2021 v bodě 2.3 jehož podstata zůstává nezměněna a tabulky v bodě 11., která byla nahrazena aktuální verzí.“

Národní sportovní agentura zveřejňuje v rámci dotačního investičního programu č. 162 53 Materiálně technická základna sportu – movité investice 2020 –2024, č.j.: NSA-0045/2020/D/1, tuto Výzvu 5/2021 Movité investice 2021.

Případné další dotazy lze směřovat na email: dotace@agenturasport.cz nebo
na tel.: +420 704 857 111

Skip to content