Národní sportovní agentura

Výzva Můj Klub 2022

DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY

1. 10. 2021

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

21. 10. 2021 od 12:00 hod.

TYP VÝZVY

ALOKACE

1 500 mil. Kč

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

30. 11. 2021 do 17:00 hod.

Jedná se o kolovou nesoutěžní Výzvu.

Národní sportovní agentura (dále jen „NSA“) vyhlásila dne 1.10.2021 Výzvu 14/2021 Můj klub 2022, Č.j.: NSA-0058/2020/A/65 (dále jen „Výzva“). NSA v bodě 12.11. této Výzvy stanovila podmínky pro stanovení (výpočet) poměrového koeficientu (poměru), na základě, kterého si vyhradila právo snížit výši dotace každé žádosti podané v této Výzvě. Poměr, ve kterém bude provedeno snížení výše dotace všech podaných žádostí, zveřejní na svých internetových stránkách do 10 pracovních dní po uplynutí lhůty pro podání žádostí.

Národní sportovní agentura zveřejňuje Výzvu MŮJ KLUB 2022. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 20 let.

V případě dotazů kontaktujte nejdříve proškolené pracovníky své servisní organizace

Seznam je průběžně doplňován.

Případné další dotazy lze směřovat na email: dotace@agenturasport.cz nebo
na tel.: +420 704 857 111. 

Skip to content