Národní sportovní agentura

Výzva Regiony 2021

DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY

13. 8. 2021

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

24. 8. 2021 ve 12:00 hod.

TYP VÝZVY

ALOKACE

1300 mil. Kč

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

30. 9. 2021 v 17:00 hod.

Jedná se o kolovou soutěžní Výzvu.

Přilohy

Vyúčtování

Závěrečné vyhodnocení akce

Přílohy “29.4 Tabulka pro výpočet způsobilých výdajů…” a “29.5 Formulář pro věcné hodnocení” jsou součástí “interaktivních formulářů” v rámci vyplňování žádosti o dotace na Jednotném dotačním portálu MF ČR.

Prosíme žadatele aby u souborů, které posílají přes datovou schránku nepoužívali formát ZIP nebo RAR, jediný povolený formát je PDF.

Národní sportovní agentura zveřejňuje v rámci dotačního investičního programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 –2024, tuto Výzvu 11/2021 Regiony 2021.

Případné další dotazy lze směřovat na email: labasta@agenturasport.cz 

Skip to content