Národní sportovní agentura

Výzva Sportovní organizace olympijského a paralympijského hnutí 2022

DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY

31. 3. 2022

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

1. 4. 2022 od 12:00 hod.

TYP VÝZVY

ALOKACE

75 mil. Kč

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

30. 4. 2022 do 12:00 hod.

Jedná se o kolovou soutěžní výzvu.

Vyúčtování

Národní sportovní agentura (dále jen „poskytovatel“ nebo „NSA“) zveřejňuje tuto Výzvu 11/2022 – Sportovní organizace olympijského a paralympijského hnutí 2022 (dále jen „Výzva“).

Dotace dle této Výzvy jsou poskytované na základě ustanovení § 6b odst. 1 písm. a) zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podpoře sportu“) a za dodržení podmínek zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“) a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy se vztahuje na období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022. Datum 31. 12. 2022 je termínem, kdy musí být naplněn účel dotace.

Případné další dotazy lze směřovat na email: dotace@agenturasport.cz nebo
na tel.: +420 704 857 111. 

Skip to content