Národní sportovní agentura

Výzva Olympijské a paralympijské hnutí 2021

DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY

31.12. 2020

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

15. 1. 2021

TYP VÝZVY

ALOKACE

168 mil.

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

30. 9. 2021

Jedná se o průběžnou nesoutěžní Výzvu.

Vyúčtování

Národní sportovní agentura zveřejňuje Výzvu 15/2020 – Olympijské a paralympijské hnutí 2021. Účelem Výzvy je podpora činnosti sportovních organizací v oblasti:

 

a)           zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce zastřešující sportovní organizace reprezentující olympijské nebo paralympijské hnutí v České republice,

 

b)           rozvoje olympijského a paralympijského hnutí v České republice a mezinárodní spolupráce,

 

c)            propagace sportu, olympijských a paralympijských principů a hodnot, zdraví prospěšných pohybových aktivit a zdravého životního stylu,

 

d)           zabezpečení sportovní reprezentace České republiky ve vztahu k aktivitám a akcím Mezinárodního olympijského výboru (dále jen „MOV“) nebo Mezinárodního paralympijského výboru (dále jen „MPV“) a dále ve vztahu k aktivitám a akcím pod patronací Visegrádské čtyřky v oblasti tzv. Olympijských nadějí (Olympic Hopes),

 

e)           zabezpečení aktivit zastřešující sportovní organizace souvisejících s její úlohou a posláním vyplývajícím z jejího zakladatelského dokumentu a z olympijské a paralympijské charty, zejména v oblasti programů a aktivit zaměřených na rozvoj sportu, na vzdělávání odborných pracovníků ve sportu apod.,

 

f)            zabezpečení dalších specifických potřeb souvisejících s činností zastřešujících sportovních organizací a jejich členů, např. v oblasti sociální, v oblasti pojištění sportovců a trenérů (úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů), v oblasti plateb autorských poplatků (OSA, INTERGRAM) a dalších.

Případné dotazy lze směřovat na email: horak@agenturasport.cz nebo na tel: +420 704 857 034 (čas vyhrazený pro telefonické konzultace PO – ČT: 09 – 12).

Skip to content