Národní sportovní agentura

Výzva Podpora sportovních svazů 2021

DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY

14.12. 2020

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

23. 12. 2020 od 12:00 hod.

TYP VÝZVY

ALOKACE

2 885 000 000 Kč

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

22. 1. 2021 do 17:00 hod.

Jedná se o kolovou nesoutěžní Výzvu.

Vyúčtování

Národní sportovní agentura  zveřejňuje v rámci dotačního neinvestičního programu Rozvoj a podpora sportu 2021 – 2025, č. j.: NSA-0058/2020/A/1 a programu Rozvoj sportovní reprezentace 2021 – 2025, č. j.: NSA-0219/2020/A/1 tuto Výzvu 16/2020 Podpora sportovních svazů 2021. Výzva je vyhlašována k naplnění cílů a zásad Programu a slouží ke konkrétnímu vymezení práv a povinností žadatele a poskytovatele.

Účelem Výzvy je podpora činnosti sportovních svazů v oblastech podpory uveřejněných ve Výzvě.

Případné dotazy lze směřovat na Mgr. Ivana Horáka email: horak@agenturasport.cz nebo na tel: +420 704 857 034 (čas vyhrazený pro telefonické konzultace PO – ČT: 09 – 12).

Skip to content