Národní sportovní agentura

Výzva Podpora svazů ZPS 2021

DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY

31.12. 2020

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

14. 1. 2021

TYP VÝZVY

ALOKACE

18 mil.

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

8. 2. 2021

Jedná se o kolovou nesoutěžní Výzvu.

Národní sportovní agentura zveřejňuje Výzvu 17/2020 – Podpora svazů ZPS 2021. Účelem Výzvy je podpora sportovních organizací v oblasti:

 

a)           zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce Svazu ZPS,

 

b)           organizace, řízení, působení a rozvoje sportu ZPS na území České republiky, organizace národních systémových a mistrovských sportovních soutěží pro ZPS, pořádání celostátních národních i mezinárodních sportovních akcí pro ZPS, pořádání akcí směřujících k rozvoji daného sportovního odvětví, náborových a propagačních akcí pro ZPS,

 

c)            spolupráce s mezinárodní sportovní organizací ZPS a podpory sportovní reprezentace ZPS,

 

d)           vzdělávací činnosti a doškolování pracovníků v rámci sportu ZPS, rozvoje metodiky a systému školení trenérů, rozhodčích, technických delegátů pro sport ZPS, budování sítě kvalifikovaných trenérů ZPS,

 

e)           naplňování antidopingového programu,

 

f)            zajištění rámce sportovních předpisů pro fungování Svazu ZPS, šíření pravidel a technických parametrů soutěží či sportovišť pro ZPS, zajištění činnosti odborných komisí zřízených Svazem ZPS,

 

g)           zabezpečení účasti deaflympijské sportovní reprezentace České republiky na akcích Evropské federace neslyšících (dále jen „EDSO“) a Světové organizace sportu neslyšících (dále jen „ICSD“), zejména na Deaflympijských hrách (dále jen „DH“),

 

h)           zabezpečení dalších specifických potřeb souvisejících s činností Svazů ZPS a jejich členů, např. v oblasti sociální, v oblasti pojištění sportovců a trenérů (úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů), v oblasti plateb autorských poplatků (OSA, INTERGRAM) a dalších.

Případné dotazy lze směřovat na email: dotace@agenturasport.cz nebo na tel: +420 704 857 111 (čas vyhrazený pro telefonické konzultace PO – ČT: 09 – 12).

Skip to content