Národní sportovní agentura

Evropská unie

Pracovní plán EU v oblasti sportu

Nový pracovní plán EU v oblasti sportu (2021-2024) byl vypracován za přispění všech členských států včetně České republiky v průběhu německého předsednictví v Radě EU ve druhé polovině roku 2020. Tento dokument určuje střednědobou strategii, prioritní oblasti a základní cíle sportovní politiky EU. Prioritními oblastmi plánu jsou:

  • Ochrana integrity a hodnot ve sportu (Bezpečné prostředí ve sportu, Boj proti dopingu, Sport a vzdělávání, Genderová rovnost, Sportovní diplomacie, Evropský model sportu, Práva sportovců, Rozvoj a podpora řádné správy v oblasti sportu, Boj proti manipulaci se sportovními soutěžemi,  
  • Socioekonomický a environmentální rozměr sportu (Inovace a digitalizace, Ekologický sport, Sportovní infrastruktura, Významné sportovní akce, Investice do sportu a pohybové aktivity, Posílení oživení a odolnost odvětví sportu vůči krizi během pandemie COVID-19 a po ní)
  • Propagace aktivního způsobu života a zdraví upevňující pohybové aktivitě (Vytvoření vhodných příležitostí pro sport a pohybovou aktivitu pro všechny generace, Propagace pohybové aktivity). 

Závěry Rady EU v oblasti sportu

Závěry jsou přijímány během zasedání Rady, zpravidla jednou za půl roku, jsou nelegislativní povahy a určují směr a priority evropské sportovní politiky. Závěry Rady EU v oblasti sportu v letech 2010 – 2022 naleznete zde.

ERASMUS+

ERASMUS+ je program EU, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, odborné přípravy a v oblasti sportu a mládeže. Kapitola programu Erasmus+ s názvem Sport (Erasmus+Sport) je zaměřena na podporu sportovních projektů, více informací najdete ZDE. Další informace o programu Erasmus+ naleznete také na stránkách Domu zahraniční spolupráce .

 

Mobilita zaměstnanců v oblasti sportu

Od roku 2023 je možné podávat žádosti do nově vzniklého projektu mezinárodních mobilit pro trenéry a zaměstnance v oblasti zájmového sportu. Výměna může probíhat formou stínování na pracovišti (2-14 dní) nebo trénování v hostitelské organizaci (15-60 dní). Více informací najdete ZDE.

Pilotní projekty a přípravné akce v oblasti sportu 

Pilotní projekty a přípravné akce v oblasti sportu (Pilot projects and Preparatory actions in the field of sport) představují, vedle programu Erasmus+ Sport, významnou variantu pro financování sportu z rozpočtu EU. Jedná se o přímé financování z rozpočtu EU, tedy žadatelé předkládají své žádosti o financování přímo Evropské komisi, nikoli národním institucím. O výzvách Evropské komise k Pilotním projektům a přípravným akcím pro rok 2023 v oblasti sportu budeme informovat. 

 

Předsednictví ČR v Radě EU

Předsednictví Rady EU je jedním z nejdůležitějších práv a nejnáročnějším úkolem vyplývajícím z členství v EU. Role předsedající země je nejen organizační, ale také zprostředkovatelská, politická a reprezentační. Česká republika se absolvovala své druhé předsednictví v Radě EU v druhé polovině roku 2022. Odkaz ZDE ČR převzala předsednictví na začátku července od Francie a na konci prosince ho předala Švédsku. Tyto tři státy tvoří tzv. předsednické trio, které spolu úzce spolupracuje na přípravách předsednictví. NSA zodpovídala za přípravu, organizaci a průběh českého předsednictví v Radě EU v oblasti politiky sportu. ČR předsedalo jednání Rady EU v oblasti sportu a zástupci NSA předsedali Pracovní skupině pro sport Rady EU v Bruselu v průběhu šest měsíců trvajícího předsednictví. ČR tak měla přímý vliv na výběr témat, kterými se evropská sedmadvacítka po dobu šesti měsíců zabývala. Jako prioritní oblast předsednictví ČR ve sportu bylo zpracováno téma udržitelné a dostupné sportovní infrastruktury na základě kterého vznikly závěry Rady o udržitelné a dostupné sportovní infrastruktuře. Cílem dokumentu je prostřednictvím sportovní infrastruktury podpořit snížení negativních vlivů sportu na životní prostředí, negativních dopadů klimatických změn na možnosti sportování a zajištění rovného přístup ke sportu. Závěry Rady vhodně specifikují nutnost zelené transformace v oblasti sportovní infrastruktury a navrhují, jak tohoto cíle dosáhnout. Sportovní infrastruktura by měla být dostupná a přístupná pro všechny bez omezení.  Ve spojitosti s českým předsednictvím proběhlo na území ČR několik akcí týkajících se sportu. Jednou z těchto akcí byl tradiční Evropský týden sportu pořádaný ve spolupráci s ČOV a Evropskou komisí, který byl zahájen dne 23. září 2022. Vedle toho NSA organizovala mezinárodní konferenci k udržitelné a dostupné sportovní infrastruktuře a jednání vrchních ředitelů v oblasti sportu. V listopadu 2022 pořádala NSA ve spolupráci s Antidopingovým výborem mezinárodní konferenci, jejíž cílem bylo sdílet zkušenosti a problémy spojené s antidopingovou politikou.

 

#BeActiveAtHome

V době pandemie a souvisejících opatření karantény, izolace a omezeného pohybu je důležité naše zapojení do pohybových aktivit, které mají přínos pro fyzické i psychické zdraví a odolnost. Podpořme se, navrhněme nové nápady na cvičení z domova nebo na individuální cvičení venku a zůstaňme aktivní. Odkaz ZDE.

 

Důležité odkazy

Oficiální portál Evropské unie je zdrojem kompletních informací o Evropské unii

Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu je hlavním spojovacím článkem mezi českou administrativou a unijními orgány

Zastoupení Evropské komise v České republice. Evropská komise má své zastoupení ve všech členských státech Evropské unie

Euroskop je oficiálním zdrojem informací o Evropské unii a členství ČR

Evropská legislativa je oficiální webová stránka o právu Evropské unie a odkazuje na věstník

Rada Evropské unie

Evropský parlament

EurostatEurobarometr

 

 

 

Skip to content