Národní sportovní agentura

Závěry Rady EU v oblasti sportu v letech 2010 – 2022

2022

Francouzské předsednictví v Radě EU

Závěry Rady a zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, s názvem „Sport a pohybová aktivita – slibné nástroje ke změně chování v zájmu udržitelného rozvoje“

České předsednictví v Radě EU

Závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o udržitelné a přístupné sportovní infrastruktuře

2021

Portugalské předsednictví v Radě EU

Závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě k inovacím v oblasti sportu

Slovinské předsednictví v Radě EU

Usnesení Rady a zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, o klíčových charakteristických rysech evropského modelu sportu

Závěry Rady a zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, o celoživotní pohybové aktivitě

2020

Německé předsednictví v Radě EU

Závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o podpoře meziodvětvové spolupráce ve prospěch sportu a pohybové aktivity ve společnosti

Chorvatské předsednictví v Radě EU

Závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o dopadu pandemie COVID-19 a oživení odvětví sportu

Závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o zlepšování situace trenérů zvyšováním příležitostí k získávání dovedností a kompetencí

2019

Finské předsednictví v Radě EU

Závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o boji proti korupci ve sportu

Závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o ochraně dětí při sportu

Rumunské předsednictví v Radě EU

Závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o přístupu osob se zdravotním postižením ke sportu

2018

Rakouské předsednictví v Radě EU

Závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o hospodářském rozměru sportu a jeho socioekonomických přínosech

Bulharské předsednictví v Radě EU

Závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o podpoře společných hodnot EU prostřednictvím sportu

2017

Estonské předsednictví v Radě EU

Závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o úloze trenérů ve společnosti

Předsednictví Malty v Radě EU

Závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o sportu jako platformě pro sociální začlenění prostřednictvím dobrovolnictví

2016

Slovenské předsednictví v Radě EU

Závěry Rady o sportovní diplomacii

Holandské předsednictví v Radě EU

Závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o posílení integrity, transparentnosti a řádné správy při významných sportovních akcích

2015

Lucemburské předsednictví v Radě EU

Závěry Rady o podpoře motorických schopností a pohybových a sportovních aktivit u dětí

Závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o přezkumu usnesení z roku 2011 o zastoupení členských států EU v nadačních radách Světové antidopingové agentury (WADA) a o koordinaci postojů EU a jejich členských států před zasedáními této agentury

Lotyšské předsednictví v Radě EU

Závěry Rady o maximálním využití potenciálu sportu na základní úrovni pro rozvoj průřezových dovedností, zejména u mladých lidí

2014

Italské předsednictví v Radě EU

Závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o sportu jakožto hnací síle inovací a hospodářského růstu

Řecké předsednictví v Radě EU

Závěry Rady ze dne 21. května 2014 o rovnosti žen a mužů v oblasti sportu

Závěry Rady o výživě a fyzické aktivitě

2013

Litevské předsednictví v Radě EU

Závěry Rady o přínosu sportu k hospodářství EU, zejména pokud jde o měření nezaměstnanosti mladých lidí a jejich sociální začleňování

Irské předsednictví v Radě EU

Závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o dvojí kariéře sportovců

2012

Kyperské předsednictví v Radě EU

Závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě ze dne 27. listopadu 2012 o posilování podkladů pro tvorbu politik v oblasti sportu

Závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o ze dne 27. listopadu 2012 o podpoře tělesné aktivity upevňující zdraví

Dánské předsednictví v Radě EU

Závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě ze dne 10. května 2012 o boji proti dopingu v rekreačním sportu

2011

Polské předsednictví v Radě EU

Závěry Rady o úloze dobrovolných činností ve sportu při podpoře aktivního občanství

Závěry Rady o boji proti manipulaci s výsledky zápasů

2010

Belgické předsednictví v Radě EU

Závěry Rady ze dne 18. listopadu o úloze sportu jako faktoru přispívajícího k aktivnímu sociálnímu začleňovaání

Závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o úloze EU v oblasti mezinárodního boje proti dopingu

Skip to content