Národní sportovní agentura

Výzva Standardizovaná infrastruktura

DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY

7.12. 2020

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

21. 12. 2020 od 12:00 hod.

TYP VÝZVY

ALOKACE

1,2 mld.

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

30. 11. 2021 do 12:00 hod.

Průběžná, nesoutěžní

Národní sportovní agentura  zveřejňuje v rámci dotačního investičního programu č. 162 55 Výstavba standardizované sportovní infrastruktury 2020 – 2024, č.j.: NSA-0009/2020/D/1, tuto Výzvu 14/2020 Standardizovaná infrastruktura.

Výzva je zaměřena na cílený rozvoj sportovní infrastruktury v České republice prostřednictvím realizace vybraných typů akcí uvedených dále ve Výzvě. Výsledkem realizace akce musí být sportovní zařízení, které je způsobilé k provozování sportu, pro který je určeno, a které bude po dobu udržitelnosti k provozování sportu skutečně využíváno.

Výzva je v souladu s dokumentací programu určena výhradně pro novou výstavbu vybraných typů sportovních zařízení splňujících závazné standardy a parametry stanovené správcem programu, a to:

  • tréninková sportovní hala určená pro halové míčové sporty,

  • tréninkový zimní stadión,

  • plavecký bazén 25 m,

    které splňují veškeré standardy a parametry uvedené v příloze 29.3. Výzvy.

Doplňující informace pro žadatele k investičním výzvám

Čestná prohlášení, která nejsou součástí formuláře žádosti, jako je např. podpora obce nebo sportovního svazu s realizací akce nebo využití sportoviště, budou doložena volnou formou, tj. není stanoven předepsaný vzor. Tato prohlášení se přiloží v žádosti v části Přílohy – ostatní přílohy jako jeden zip soubor.

Čestné prohlášení k veřejné podpoře doporučujeme využít ve znění UOHS, které zde zveřejňujeme.

Zveřejněný Investiční záměr má pouze doporučenou osnovu, která není závazná.

Pokud velikost všech Příloh překročí systémem stanovenou kapacitu 10 MB, přiloží žadatel do přílohy pouze informaci o tom, že příloha bude z důvodu velikosti zaslána na datovém nosiči spolu s podepsanou žádostí, pokud tato žádost bude doručena poštou. V případě doručení žádosti datovou schránkou, budou přílohy zaslány touto cestou.

Odkaz na Jednotných dotační portál Ministerstva financí pro podávání investičních žádostí je následující: https://isprofin.mfcr.cz/rispf .

Výzva je zaměřena na všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury v České republice prostřednictvím realizace akcí, jejichž předmětem může být široké spektrum sportovních zařízení, vyjma těch, která jsou ze zaměření Výzvy přímo vyloučena či která nesplní podmínky stanovené Výzvou. Výsledkem realizace akce musí být sportovní zařízení, které je způsobilé k provozování sportu, pro který je určeno, a které bude po dobu udržitelnosti k provozování sportu skutečně využíváno.

Případné dotazy lze směřovat na email: dotace@agenturasport.cz 
nebo na tel: +420 704 857 111 
(čas vyhrazený pro telefonické konzultace PO – ČT: 09 – 12).

Skip to content