Národní sportovní agentura

Významné sportovní akce mimořádné důležitosti 2023

DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY

23. 11. 2022

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

28. 11. 2022 od 12:00 hod.

TYP VÝZVY

ALOKACE

73 987 900Kč

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

30. 12. 2022 do 12:00 hod.

Jedná se o kolovou nesoutěžní Výzvu.

Případné další dotazy lze směřovat na email: 

dotace@agenturasport.cz 
nebo na tel.: +420 704 857 111. 

Skip to content