Národní sportovní agentura

PODPORA SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ SVAZOVÉHO CHARAKTERU 2022 – 2. KOLO

DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY

12. 8. 2022

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

16. 8. 2022 od 12:00 hod.

TYP VÝZVY

ALOKACE

177 140 434 Kč

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

05. 10. 2022 do 12:00 hod.

Jedná se o průběžnou nesoutěžní Výzvu.

Vyúčtování

Národní sportovní agentura  zveřejňuje tuto Výzvu 16/2022 Podpora sportovních organizací svazového charakteru 2022.

Dotace dle této Výzvy jsou poskytované na základě ustanovení § 6b odst. 1 písm. a) zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů a za dodržení podmínek zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy se vztahuje na období 1.1.2022 – 31.12.2022. Datum 31.12.2022 je termínem, kdy musí být naplněn účel dotace.

Případné další dotazy lze směřovat na email: dotace@agenturasport.cz nebo
na tel.: +420 704 857 111. 

Skip to content