Národní sportovní agentura

Výzva Zastřešující sportovní organizace

DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY

27. 11. 2020

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

7. 12. 2020

TYP VÝZVY

ALOKACE

88 mil.

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

11. 1. 2021 elektronicky do 23:59 hod., listinně do 17:00 hod.

Jedná se o kolovou nesoutěžní výzvu.

Příjem žádostí byl ukončen

* Postup pro podání žádosti

1) Po otevření žádosti (Žádost o dotaci z Výzvy č. 10/2020) si uložte dokumet do svého počítače
2) Žádost otevřete v aplikaci Adobe Reader 
3) Žádost vyplňte a uložte do svého počtače
4) Zašlete nám vyplněnou žádost dle instrukcí dle “Aktuální znění Výzvy” bod č. 13

Přílohy:

Vyúčtování

Národní sportovní agentura zveřejňuje v rámci dotačního neinvestičního programu Rozvoj a podpora sportu 2021 – 2025, č. j.: NSA-0058/2020/A/1 (dále jen „Program“) tuto Výzvu 10/2020 – Zastřešující sportovní organizace 2021 (dále jen „Výzva“). Výzva je vyhlašována k naplnění cílů a zásad Programu (je zveřejněný na internetových stránkách poskytovatele) a slouží ke konkrétnímu vymezení práv a povinností žadatele a poskytovatele.

UPOZORNĚNÍ:

Úřední hodiny podatelny na adrese Českomoravská 2420/15: pondělí a středa 9 – 14 hod.

Z důvodu končící lhůty bude možné žádosti v listinné podobě předat osobně na podatelnu v pondělí 11.1.2021 až do 17:00 hod. 

Otázky a odpovědi

 

Je spolek, který působí jako zastřešující sportovní organizace pro nejvýznamnější seriál závodů v jezdeckém sportu – extraligy, kdy tato aktivita je celosezonní celorepubliková a mimo koordinaci a podpory soutěží na nejvyšší republikové úrovni je zaměřená i na podporu rozvoje sportující mládeže a motivaci a vzdělávání sportující veřejnosti, oprávněným žadatelem ve Výzvě 10/2020 Zastřešující sportovní organizace

Případné další dotazy lze směřovat na email: dotace@agenturasport.cz nebo
na tel.: +420 704 857 111. 

 

Výzva 10/2020 (dále jen „Výzva“) je určena pro tzv. „servisní“ zastřešující sportovní organizace, které poskytují plošně podpůrné servisní služby svým členům napříč celou ČR a napříč vícero sportovních odvětví. V tomto směru Výzva navazuje na předchozí výzvy MŠMT, přičemž nebylo záměrem Národní sportovní agentury nastavovat odlišné podmínky a rozšiřovat záběr této Výzvy. V tomto smyslu byla i koncipována definice pojmu „zastřešující sportovní organizace“ v bodě 1.9. Výzvy, ze které vyplývá, že:

  1. zastřešující sportovní organizace musí sdružovat sportovní svazy splňující podmínky bodu 1.10. Výzvy, přičemž z použití množného čísla („svazy“) vyplývá, že se musí jednat minimálně o dva a více „svazů“. Pojmy „sportovní federace“ a „unie“ jsou vzhledem ke gramatické stavbě věty zde pouze synonymem pro pojem „sportovní svaz“ a mají vyjádřit, že sportovní svaz může mít ve svém názvu i jiné označení (v praxi tomu tak i často je) a dále
  2. zastřešující sportovní organizace musí současně sdružovat i další sportovní organizace alespoň s regionální působností na úrovni okresu, kdy tyto sportovní organizace jsou odlišné od sportovního svazu (federace, unie) splňujícího podmínky bodu 1.10., přičemž opět z použití množného čísla je zřejmé, že žadatel musí sdružovat alespoň dvě organizace tohoto typu.

 

Pokud sportovní organizace nebude splňovat výše uvedené podmínky, nebude moci být posouzena jako oprávněný žadatel ve Výzvě a řízení o žádosti o poskytnutí dotace by za takových okolností muselo být dle stanovených podmínek Výzvy Národní sportovní agenturou zastaveno.

 

Skip to content